Mountain

สอนสด

ดูแล

โดยผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาในการลงทุน

วิสัยทัศน์ Digital Global Group

ได้จริง

เรียนจบแล้ว

สามารถทำกำไร

แม้ไม่เคยมีประสบการณ์

Digitalgroupglobal

เรียนจบ

รายได้ไม่รู้จบ

Digitalgroupglobal

YOU

CAN

DO

IT

Digital Global Group

  สถาบันฝึกอบรมการลงทุนแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

  เปิดสอน 3 หลักสูตร
  • Investment Business Course
  • Technical Invesment Course
  • Online Marketing Course

  คอร์สเรียน หลักสูตรการสอน

  There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

  ทำไมต้องเรียนที่ Digital Group Global ?

  อาจารย์ผู้สอนมีความรู้อย่างแท้จริง อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย โดยจบการศึกษาสาขาการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กอปรกับประสบการณ์การลงทุนในตลาดจริงมากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ในความรู้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
  All_๑๗๐๑๑๑_0014
  เปิดเผยข้อมูลทุกด้านอย่างตรงไปตรงมา นโยบายหลักของศูนย์ฝึกอบรมคือ เน้นให้ความรู้ครบถ้วนแบบ 360 องศา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองเรื่องการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง เพื่อให้คุณได้รับความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกของการลงทุน
  S__6283389
  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนลงสนามจริง ศูนย์อบรมมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียให้เห็นถึงโอกาสต่างๆในทุกตลาดการลงทุน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินก่อนการลงทุนจริง เพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการลงทุนในพอร์ตจำลองก่อนลงสู่สนามจริงของการลงทุน
  ls08
  เน้นสิ่งที่ทำได้จริง ไม่เพ้อฝัน รูปแบบการลงทุนของศูนย์ฝึกอบรมจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการของสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ไม่ได้อาศัยศรัทธาและความเชื่อที่ทำให้คนหลงเก็งกำไรอย่างงมงาย
  call center
  Call center คอยบริการให้คำปรึกษาตลอดเวลา ทางศูนย์อบรมมีบริการให้คำปรึกษารายบุคคล (คลีนิคทางการเงิน) ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
  S__6283392
  สามารถเรียนทบทวนได้ไม่จำกัด ผู้ที่เรียนในหลักสูตรการลงทุนต่างๆของทางศูนย์ฝึกอบรมสามารถกลับเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนในหลักสูตรเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ตามไม่ทันได้ หรือรับข้อมูลการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  ผลงานอาจารย์ / ลูกศิษย์

  ผลงานอาจารย์

  ผลงานลูกศิษย์

  บรรยากาศ การเรียน